Cees Zomer

Cees Zomer (1956) heeft na zijn middelbare school de opleiding tot docent Bewegingsonderwijs gevolgd aan de CALO te Arnhem. In 1998 -2000 volgde hij de supervisorenopleiding  I en II aan hogeschool Windesheim te Zwolle en werd geregistreerd supervisor. In 2011 behaalde hij het certificaat Video Interactiebegeleiding voor docenten (VIB-S) niveau 1, 2 en 3. Hij startte zijn praktijk Transparant – supervisie, coaching, training en advies in 2000 te Krimpen aan den IJssel. 

In 1981 begon hij als docent bewegingsonderwijs bij een school voor VO. Daarnaast werkte hij van 1991 tot 2004 als bewegingsagoog bij Eleos ‘de fontein’. Momenteel is hij nog steeds parttime werkzaam in het voortgezet onderwijs als docentbegeleider, zowel vakbegeleiding als supervisie, coaching en VIB-S (Video Interactie begeleiding voor docenten) en tenslotte als docent bewegingsonderwijs.

Email: cz@transparantsupervisie.nl
Telefoon: 06-5118 4485

In december 2013 overleed Diet Harwig, tot die tijd verbonden aan Transparant als communicatieadviseur en trainer. Daarnaast was zij werkzaam aan Hogeschool Inholland als lecturer Organisatiecommunicatie.

Historie

Transparant, praktijk voor supervisie, coaching, training en advies is opgericht in 1999. Het bureau is gevestigd in Amersfoort. In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden uitgebreid met loopbaan- en re-integratietrajecten, bedrijfstrainingen en begeleiding bij rouw. 

Visie

Bij Transparant staat het ‘leren van’ centraal. Daarbij ligt het startpunt bij uzelf, uw team of uw organisatie.
Hoe wilt u aan uzelf werken, welke ontwikkeling wilt u doormaken?

Wij zijn lid van

Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching een pro-actieve beroepsvereniging die zorgt voor verdere ontwikkeling van professioneel begeleiden.

LVSC