“Ik heb ook geleerd om van een afstand naar situaties te kijken: hoe dingen zijn en te beoordelen of iets van waarde is.”

Wat

Supervisie is een persoonlijk leertraject waarbij iemand onder leiding van een deskundige (supervisor) reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen. Hierdoor verbetert u de eigen stijl van werken.

In het contact met de mensen in uw werksituatie komt u namelijk altijd uzelf tegen, met uw kwaliteiten, uw sterke kanten, maar ook met uw zwakke, of nog niet voldoende ontwikkelde kanten. Uw persoon, uw uitstraling, uw presentatie roept bij die ander iets op, dat zowel positief als negatief van invloed kan zijn in het contact met anderen. Bent u zich daar van bewust? En wat brengt uw gedrag teweeg bij die ander? En wat doet het gedrag van die ander bij uzelf?

In een supervisietraject gaan we in op dit soort vragen. De supervisor leert u nadenken over uzelf, hij laat u ontdekken wie u werkelijk bent, door u naar uzelf te laten kijken, u te laten reflecteren op uw eigen functioneren en ook u te laten leren vàn uzelf.

Doelgroep

Deze vorm van begeleiding is met name zeer wenselijk voor mensen die in hun dagelijks werk veel met andere mensen samenwerken of wellicht aan hen leidinggeven. Zij moeten dus goed kunnen nadenken over hun eigen gedrag ten opzichte van de ander. Te denken valt aan: managers, docenten, artsen, hulpverleners, predikanten, juristen, enz.

Doel

Onze doelstelling is dat door supervisie u als supervisant steeds meer tot uw recht komt in uw werk.

U zult merken dat de supervisie allereerst gericht is op de beroepsuitoefening, maar uiteraard ook doorwerkt in uw hele functioneren. Of u nu aan het begin staat aan van uw loopbaan of u hebt al jaren ervaring, u kunt niet zonder reflectie op uw eigen functioneren. U kunt  veel leren van en over uzelf. Deze reflectie is nodig om effectiever te kunnen functioneren in uw professie. Mogelijk wordt hierdoor het ‘vastlopen’  of zelfs een ‘burn out’ voorkomen.

Mensen die een supervisietraject hebben doorlopen zijn veel waard voor een organisatie, zij zijn zich bewust geworden van hun eigen functioneren, kunnen dat waar nodig verbeteren en kunnen ook anderen hierin ´meetrekken´.

Werkwijze

  • Aantal bijeenkosten: 10-15 bijeenkomsten
  • Duur van een bijeenkomst: 1,5 uur per bijeenkomst
  • Contract

Na een oriënterend gesprek, de intake, stellen we samen een contract op. We leggen daarin o.a. vast hoe het traject dat we gaan doorlopen er uit ziet. Meestal gaat het om 10-15 bijeenkomsten van 1½ uur. Wanneer twee of drie collega´s samen komen (een triade of groepssupervisie) duren de bijeenkomsten 2½ uur.

Ook stelt de supervisant een aantal leerdoelen op die hij of zij wil bereiken in de supervisie. Na elk gesprek maakt de supervisant een reflectieverslag, dat weer als uitgangspunt dient voor een volgende bijeenkomst.

Zowel halverwege als aan het eind van het traject nemen we de tijd om terug te kijken wat de supervisie tot op dat moment heeft opgeleverd en of mogelijk de doelen moeten worden bijgesteld.