Wat

Loopbaanbegeleiding/ re-integratie traject is een speciaal begeleidingstraject voor mensen die door ziekte of door andere oorzaken geen werk kunnen vinden of aan de kant staan. Mogelijk bent u lange periode uit de roulatie geweest en heeft u een drempel om zich weer op de arbeidsmarkt te begeven.

Voor veel mensen is het daarom prettig om begeleid te worden in dit proces van A tot Z. Dat betekent het onderzoeken van: de uitvalsreden, hoe is de huidige situatie? Is iemand sterk genoeg om al aan de slag te gaan of moet er nog gewerkt worden aan de terugkeer. Samen met uw re-integratiecoach werkt u aan verbetering van uw kwaliteiten, zodat u vervolgens met ondersteuning en nieuwe vaardigheden weer met plezier aan de slag kunt gaan. Er zijn vele redenen waarom iemand langdurig van de arbeidsmarkt kan zijn. Om enige voorbeelden te noemen: gezinsomstandigheden, depressie, burnout, bedrijfsconflict, fusie of boventalligheid bij de vorige werkgever enz.

Doel

Na een loopbaanbegeleiding/re-integratietraject  hebt  u inzicht verkregen in uw eigen mogelijkheden en uw beperkingen als  professional. De begeleiding helpt u om te ontdekken en realiseren wie u bent, wat u uniek maakt en helpt u helder krijgen wat uw kwaliteiten, interesses, drijfveren en behoeftes zijn en wat voor werk bij u past.

Werkwijze

In speciale, persoonsgerichte trajecten begeleiden en trainen we u in het zoeken naar en (opnieuw) vinden van vast werk, of het behouden van uw werk. In zo’n traject werken we eerst aan het duidelijk in beeld brengen van uw huidige situatie, waarbij het vergroten van het inzicht in u zelf en uw arbeidssituatie centraal staat: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat zijn mijn drijfveren en over welke kernkwaliteiten beschik ik?

Indien nodig en gewenst, maakt Transparant gebruik van informatie verkregen door een capaciteiten-, interesse- en persoonlijkheidstest.

Daarna is de focus meer gericht op arbeidsmarktoriëntatie en het trainen van specifieke vaardigheden, met als gewenst resultaat het vinden van een passende werkkring.