“Samen werken is een ontdekkingstocht van loslaten en vasthouden.”

Wat

Intervisie is een gestructureerd leertraject gericht op persoonlijke deskundigheidsbevordering, uitgevoerd in een kleine vaste groep. In deze groep worden vraagstukken besproken die te maken hebben met uw persoonlijk functioneren als professional.  U leert  met behulp van de andere deelnemers om te reflecteren op uw eigen handelen en dat van uw collega’s om zo te komen tot het effectiever omgaan met bepaalde situaties.

Doelgroep

De intervisiegroep bestaat uit  3-5 deelnemers. Dit kunnen collega’s zijn binnen één organisatie of binnen één beroepsgroep. Er is geen sprake van hiërarchie binnen de groep. Een intervisieproces vereist de nodige basisvaardigheden van de deelnemers: zelfreflectie, effectief vragen stellen, actief luisteren, enz.

Doel

Intervisie is een krachtig instrument om de eigen deskundigheid binnen de organisatie te benutten en verder te ontwikkelen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het werk verbeterd. Intervisie binnen een team versterkt de cohesie binnen uw team, u raakt meer betrokken op uw eigen functioneren en op dat van uw collega’s.

Organisatie

Intervisie vindt bijna altijd plaats onder leiding van een deskundige groepsleider/supervisor. Het is ook mogelijk om alleen eerste drie sessies te organiseren o.l.v. een deskundige en daarna verder te gaan met een discussieleider uit de groep.

Er wordt gekozen voor een vaste intervisiegroep en vaste overlegmomenten gedurende een langere periode. Van te voren  worden afspraken gemaakt over de ‘spelregels’:  doelstellingen, werkwijze, verslaglegging.  Iedere sessie duurt 2 uur.

Download hier een model voor een samenwerkingsovereenkomst.