“Te lang heb ik gedacht dat ik zelf er maar het beste van moest maken. Door coaching heb ik leren inzien welke keuzes ik moest maken.”

Wat

Coaching is een persoonlijke begeleidingsvorm gericht op het verbeteren van uw professioneel handelen in een beroepsspecifieke context. Soms kan de begeleiding  ook gericht  zijn op het volbrengen van een specifieke taak. De leervragen van de gecoachte zijn uitgangspunt van een coachingstraject. Kernwoorden bij coaching zijn: bewustwording, verantwoordelijkheid nemen, inzicht, verbeteren, kiezen, uitvoeren,  groeien. In veel bedrijven is het tegenwoordig gebruikelijk dat leidinggevenden een personal coach hebben.

Doelgroep

Voor iedere professional die werkzaam is in een complexe arbeidssituatie. Veel startende professionals krijgen een personal coach toegewezen die hen ondersteunt bij de uitvoering van hun beroepstaken. Aangetoond is dat coaching een interessante bijdrage levert aan de preventie van arbeidsverzuim, conflicten, burn-out en een betere werkverdeling op afdelingen en in teams.

Vooral  voor hoogbegaafden biedt Transparant een ‘op maat gesneden’ coachingstraject aan, gericht op de specifieke context van een hoogbegaafde.

Doel

Een coachingstraject is gericht op het verbeteren van uw prestaties als professional. Vanuit uw eigen leervragen krijgt u inzicht in uw eigen handelen in diverse situaties binnen uw werk. Het belang van u als professional en de doelstellingen van uw organisatie liggen daarbij in elkaars verlengde.

Werkwijze

Ieder coachingstraject is een begeleiding ‘op maat’ . U geeft zelf aan met welke frequentie u gesprekken wilt voeren met uw coach. Deze gesprekken vinden plaats op ons kantoor te Amersfoort.

Wandelcoaching

Indien mogelijk combineren wij een coachingsgesprek met een wandeling. Enerzijds vinden wij het fijn om buiten te zijn (vooral met goed weer!), maar het is ook onze ervaring dat het ‘in de natuur’ en ‘in beweging zijn’ een goede ondersteuning is in het coachingsproces.