Ondernemingen onderschatten belang van leren

Werknemers moeten zelf hun leertrajecten in handen nemen. De leidinggevende moet daarbij wél de rol van ‘learning activator’ of leeractivator op zich nemen. Volgens Patrick Van Aeken, die het leercentrum bij AXA België leidt en daar instaat voor talentontwikkeling, kunnen werknemers niet langer passief wachten tot hen een opleiding wordt aangeboden.

Dat geldt zowel voor intellectuele als productiearbeid. Iedereen moet zelf actief op zoek gaan naar de kennis die hem of haar in staat stelt bij te blijven.

Er is zo enorm veel kennis op te doen en die evolueert zo snel dat het individu kort op de bal moet spelen. De opleidingswereld speelt inmiddels al in op de verschillende leermethodes. “De één voelt zich goed bij een opleiding, de ander leert liever al doende, en nog een andere heeft vooral een klankbord in de vorm van een coach of mentor nodig. Ook daarom hoor je mensen te activeren zelf hun leeropties te kiezen.”

Nieuw type leiderschap
Toch ervaart Van Aeken het nog als een gebrek dat vele ondernemingen niet genoeg beseffen dat het activeren van leren een belangrijke taak is. “Het bewustzijn ontbreekt, zeker bij het lijnmanagement,” zegt hij. “Opleiden wordt nog te vaak gezien als een verantwoordelijkheid van de hr-afdeling. Ook wordt te veel op de korte termijn gedacht. Leidinggevenden schermen met het argument dat er geen tijd is de zaken anders aan te pakken. Maar je moet het activeren van het leren zien als een onderdeel van een nieuw type leiderschap.” Daarin moet de leidinggevende vooral over coachingvaardigheden en empathie voor zijn team beschikken, dus: luisteren, delegeren, problemen aanpakken en terugkoppelen.

Bron: De Tijd