Een derde dominees wil graag coaching

Een derde van de Nederlandse predikanten heeft behoefte aan professionele coaching. Onder vrijgemaakt- gereformeerde en Nederlands-gereformeerde dominees is dat aantal zelfs dubbel zo hoog.

Dat blijkt uit een onderzoek door studenten van de Christelijke Hogeschool Ede in opdracht van Confido Coaching in Amsterdam, dat onder meer predikanten coacht. Iets meer dan de helft van de predikanten die een professionele coach verlangen, krijgt die ook.

Gerwin Wallet (24) en Lennard Pors (26) enquêteerden voor hun onderzoek 171 predikanten uit de Protestantse Kerk, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Unie van Baptistengemeenten.

Ook interviewden ze zestien coaches.

Een van de redenen voor predikanten om coaching te zoeken, blijkt de toegenomen druk op het ambt. ,,Er is een trend dat mensen steeds minder trouw aan hun kerk zijn en minder intensief meeleven. Er komt meer op de schouders van de predikant’’, beschrijven de studenten.

Vooral in vrijgemaakte en Nederlands- gereformeerde kring blijkt de behoefte aan coaching groot (68 en 57 procent). Onder protestantse en christelijk-gereformeerde predikanten is dat 29 en 21 procent. Pors: ,,We vermoeden dat in de Protestantse Kerk het percentage veel lager is door de goede organisatie van de werkbegeleiding van predikanten: het mentoraat en de verplichte nascholing.

In de kleine gereformeerde kerken is dat minder goed geregeld. In de Christelijke Gereformeerde Kerken ligt, denken we, nog een relatief groot taboe op coaching.’’

Predikanten die wel coaching willen, maar er geen werk van maken, doen dat vanwege tijd- en geldgebrek of omdat ze geen goede coach weten.

Intervisie – waarbij predikanten elkaar onderling begeleiden – hebben de studenten niet in hun onderzoek betrokken.

Bron: Nederlands Dagblad 9 juni 2010